Burn-out en overspannenheid

Ieder mens ervaart wel eens stress: je hart gaat sneller kloppen en je ademhaling versnelt. Stress brengt je lichaam en geest in staat van paraatheid bijvoorbeeld voor een sollicitatie gesprek, een examen of een gevaarlijke situatie. Stress kost je lichaam energie maar zorgt er tegelijk voor dat je (even) extra geconcentreerd en alert bent en zo een maximale prestatie kunt leveren. Zodra de klus is gedaan verdwijnt de stress weer en kan je lichaam tot rust komen.
Indien de stress langdurig aanhoudt spreken we van overspannenheid. Wanneer je langdurig onder grote druk moet presteren en dit veel stress met zich meebrengt merk je dit aan je lichaam en geest. Je wordt blijvend onrustig en raakt over-(ge)spannen.

Het verschil tussen Burnout en overspannenheid is dat overspannenheid in principe omkeerbaar is.
Zodra de oorzaak van de spanning wordt weggenomen kom je langzaam tot rust en neemt de overprikkeling en onrust af. Maar als je de signalen van stress en overspannenheid blijft negeren riskeer je een Burnout. Als gevolg van het langdurig overvragen van je lichaam en geest, is je energieniveau blijvend aangetast. Je lichaam is uitgeput en je energie is verdwenen, waardoor zelfs de kleinste klus onmogelijk is. Je voelt je constant moe, je bent vergeetachtig, prikkelbaar en verliest het plezier in de dingen.

Oorzaken van een Burnout

Een Burnout wordt meestal door meerdere factoren veroorzaakt. Een belangrijke risicofactor is een langdurige dysbalans tussen werk en rust: je werkt te veel en komt te weinig aan ontspanning toe. Daarnaast kunnen karaktertrekken als plichtsgetrouw zijn, perfectionisme en geen grenzen durven stellen, meespelen in het ontstaan van een Burnout.

Burnout: behandeling door psycholoog

In de eerste plaats werken we bij het behandelen van een burn out aan het herstellen van je energiebalans. Er moet weer een nieuw evenwicht komen tussen dat wat je lichaam kan en wat je van je lichaam vraagt. In de therapie is aandacht voor hoe je je energie verdeelt over de dag en hoe je gericht kunt ontspannen. Maar er is ook aandacht voor de oorzaken van de Burnout.  Samen kijken we welke gedragspatronen geleid hebben tot de Burnout en worden risico factoren ge├»nventariseerd en aangepakt. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie. Behandeling van een burnout betekent dus dat je bereidt bent tot reflectie en verandering van je gedrag.

Aanmelden voor behandeling burn-out

Wil je je aanmelden voor behandeling, of nog wat meer informatie, dan kun je per telefoon of e-mail contact met de praktijk opnemen.