Depressie

Iedereen voelt zich weleens somber na een teleurstelling of een ingrijpende gebeurtenis. Deze sombere gevoelens zijn normaal en gaan vaak vanzelf weer over. Maar wanneer een sombere stemming maanden aanhoudt en je je nergens meer toe kunt zetten en het je dagelijks leven verstoort, dan vertoon je symptomen van een depressie. Hulp zoeken van een psycholoog kan dan soms nodig zijn.

Kenmerken van een depressie

Wanneer je depressief bent, voel je je gedurende een lange periode neerslachtig. Je verliest het plezier in de gewone dagelijkse activiteiten. Daarnaast komen vaak (een combinatie van) de volgende symptomen voor:

  • Je voelt je moe en lusteloos
  • Je bent prikkelbaar en sneller ge├»rriteerd
  • Je piekert veel
  • Je bent vergeetachtig en hebt moeite je te concentreren
  • Je gewicht neemt (fors) toe of juist af
  • Je slaapt veel meer of juist slapeloosheid
  • Je hebt last van schuldgevoelens of gedachten aan de dood en zelfmoord

Oorzaken van een depressie

Een depressie kan verschillende oorzaken hebben. In de eerste plaats kan het een reaktie zijn op een nare gebeurtenis in je leven die je (nog) niet goed hebt kunnen verwerken. Hierdoor blijven de sombere gevoelens voortbestaan en ontwikkelt zich een depressie.
Soms kan een ander onderliggend ziektebeeld de oorzaak zijn van een depressie bijvoorbeeld bij een manisch-depressieve stoornis. Deze stoornis kenmerkt zich door een afwisseling van perioden met neerslachtigheid en overdreven opgewektheid.
Depressie komt ook regelmatig voor na het krijgen van een kind. Deze ingrijpende gebeurtenis brengt veel  veranderingen met zich mee. Je relatie met elkaar en je sociale leven veranderen vaak ingrijpend tijdens deze drukke periode. Je kunt dan last krijgen van een post-natale depressie. Dit komt bij meer dan de helft van de vrouwen voor en gaat vaak na enkele weken over. Maar indien de klachten langer blijven aanhouden kan er sprake zijn van een postnatale depressie. Voor wetenschappelijke informatie over een depressie kun je kijken op het Trimbosinstituut.

Depressie: behandeling door psycholoog

De oorzaak van een depressie is bij iedereen anders. In de therapie proberen we eerst de oorzaken te achterhalen. Soms is dit een ingrijpende gebeurtenis die de depressie veroorzaakt zoals het verlies van een baan, het overlijden van een dierbare of een echtscheiding. Soms speelt erfelijkheid een rol bij het ontwikkelen van een depressie. Als iemand in je familie depressief of somber is, is de kans groter dat jij ook die klachten ontwikkelt.
Het samen achterhalen en bespreekbaar maken van de gevoelens die een ingrijpende gebeurtenis met zich mee brengen kan een eerste stap zijn naar herstel.

Aanmelden voor behandeling depressie

Wil je je aanmelden voor behandeling, of nog wat meer informatie, dan kun je per telefoon of e-mail contact met de praktijk opnemen.